Over ons & historiek

Business Club van de haven

Een besloten contactkring van leidinggevende personen uit het maritieme, industriële midden en toeleveranciers van de haven Zeebrugge/Brugge – Opgericht in 1976.

Wie en wat is De Kring?

Brittaniadok Cldn Mike Louagie MKE 8153

Devies & Doelstellingen:

“Conferre Capita”, letterlijk vertaald uit het Latijn: “De hoofden samenbrengen”.
Hier spreekt het voor zichzelf dat bedoeld word de verantwoordelijken van het bedrijfsleven en overheden.
De hoofddoelstelling van “DE MARITIEME KRING” is dan ook deze verantwoordelijken, die rechtstreeks en onrechtstreeks bij de havenbedrijvigheid betrokken zijn, nader bij elkaar te brengen – dit in een ongedwongen sfeer, zonder teveel protocol, of de anders zo nodige zakelijkheid.

“DE MARITIEME KRING” wil zijn leden op een informele wijze met elkaar kennis laten maken en waar mogelijk verbinden, dit gebeurt via diverse kanalen:

  • Tien maandelijkse lunch samenkomsten per jaar
  • Organiseren van contacten en bezoeken aan de haven en bedrijven
  • Organisaties gezamenlijk met Havenbedrijf en Havengemeenschap
  • Medewerking bij commerciële promotie en ondersteuning inzake de Haven en haar activiteiten
  • Contacten met soortgelijke clubs in andere havens. Tevens heeft “DE MARITIEME KRING” een dochterclub voor zijn op rust gegane leden “ERE-KRING Zeebrugge Haven”
©Henderyckx MBZ 202006258446 Achterhaven Min

Bestuur

Geert VANDECAPPELLE, voorzitter
Emmanuel VAN DAMME, ondervoorzitter
Olivier CROUSEL, secretaris-penningmeester
Stefaan HOPPE, bestuurder-commissaris
Nancy VAN OSSELAER, bestuurder
Jan WERBROUCK, bestuurder


Dochterclub: ERE-KRING haven Zeebrugge

Fernand DUCHEYNE, voorzitter, secretaris-penningmeester
Daniël DE BRUYCKERE, ondervoorzitter
Geert VANDECAPPELLE, bestuurder-commissaris
Roel VERLIEFDE, bestuurder-commissaris

Contacteer ons

MARITIEME KRING Zeebrugge/Brugge

Albert II Dok Cldn Mike Louagie MKE 4055 Min